Objave

DomovObjave

Obvestilo o spremembah višine najemnine

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto bo s 1. 4. 2023 v skladu z zakonodajo ponovno povišal najemnine v neprofitnih stanovanjih v njegovi lasti. Vrednost točke za določanje neprofitne najemnine se poveča iz sedanjih 3,21 na 3,50. Nadalje se bo vrednost točke letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, […]

Preberite več >

NAMERA O ZAMENJAVI NEPREMIČNINE

Namera o zamenjavi nepremičnine_JSS MONM

Preberite več >

OBISK MINISTRA ZA SOLIDARNO PRIHODNOST G. SIMONA MALJEVACA

V petek dne 10. 3. 2023 smo se na delovnem sestanku predstavniki Javnega stanovanjskega sklada MO Novo mesto sestali z ministrom g. Simonom Maljevcem in drugimi predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost. Vsebina sestanka je bila usmerjena v predstavitev aktivnosti, ki jih peljemo na skladu in z ovirami, ki se pri izvajanju našega lokalnega poslanstva trenutno […]

Preberite več >

Javni poziv MONM za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim investitorjem na območju Novega mesta v letu 2023

Besedilo razpisa: https://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/2023022813381746/javni_poziv_za_subvencioniranje_rekonstrukcije_in_gradnje_novih_stanovanj_mladim_investitorjem_na_obmocju_novega_mesta_v_letu_2023_/

Preberite več >

JSS MONM je dne 24.01.2023 podpisal sporazum z Mestno občino Novo mesto in družbo Zarjo d.o.o. Novo mesto

JSS MONM je dne 24.01.2023 podpisal sporazum z Mestno občino Novo mesto in družbo Zarjo d.o.o. Novo mesto o razpolagalni pravici nad stanovanji v lasti Zarje d.o.o. Razpolagalna pravica pomeni, da družba Zarja d.o.o. Novo mesto ostaja lastnica navedenih stanovanj, JSS MONM pa po zakonsko določenih postopkih o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj v najem določi […]

Preberite več >

Podpisana pogodba za gradnjo novih 81 javnih najemnih stanovanj na območju Podbreznika.

Več… https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2023011615284574

Preberite več >

Ste mladi in želite najeti stanovanje v Novem mestu?

Stanovanjski sklad RS objavlja javni razpis za oddajo stanovanja v Novem mestu. Rok: 23.01.2023!

Preberite več >

Leto 2022 lahko rečemo, da se je na področju stanovanjske politike za občino Novo mesto končalo izredno.

Ustanovitev Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, katere namen je postati osrednja institucija na stanovanjskem področju v mestni občini Novo mesto, že pričenja s konstituiranjem in prvimi svojimi aktivnostmi. Tako je do konca leta uspelo javnemu stanovanjskemu skladu obnoviti in tudi opremiti 11 stanovanj, ki že čakajo nove najemnike, ki bodo uspešni na javnem […]

Preberite več >

Iščete primerno stanovanje?

Stanovanjski sklad RS, javni sklad je objavil razpis za oddajo stanovanj v najem (od vseh tudi dva stanovanja v Podbrezniku, NM). Zbiranje prijav za stanovanja bo potekalo od 22.11.2022 do vključno 9.12.2022, izbor najemnikov pa bo predvidoma 26.1.2023. Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne skice stanovanj, ogledi stanovanj pa […]

Preberite več >

Obvestilo o spremembah višine najemnine

Pri izstavitvi računa v mesecu oktobra smo vas seznanili o zakonski spremembi višine najemnine po SZ-1E. CSD so uskladitev subvencije neprofitne najemnine dolžni izvesti po uradni dolžnosti brez izdaje odločbe, vendar zaradi časovne stiske (sprememba lastništva in sprememba višine najemnine), uskladitve niso zaključene, zato je izračunana subvencija na računu za oktober/november lahko nepravilna. Uskladitev s CSD bo izvedena v najkrajšem možnem času.

Preberite več >
  • 1
  • 2