Objave

DomovObjave

Gradnja oskrbovanih stanovanj za starejše na Šegovi ulici v Novem mestu

https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2024062617075179/na_segovi_ulici_gradnja_oskrbovanih_stanovanj_za_starejse/

Preberite več >

2. seja Stanovanjskega sveta rs

10. 5. 2024 – Na drugi seji stanovanjskega sveta, posvetovalnega telesa ministra, so bila članom sveta predstavljena izhodišča Zakona o zagotavljanju dostopnih stanovanj in novela Stanovanjskega zakona, vezana na denacionalizacijo. Predstavitvi novele in izhodišč je sledila razprava ministra Simona Maljevca s člani sveta. https://www.gov.si/novice/2024-05-10-druga-seja-stanovanjskega-sveta/

Preberite več >

Napovedujemo javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

JSS MONM obvešča, da bo Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem objavljen predvidoma v tednu med 13. in 17. majem 2024. Razpis bo objavljen na spletnih straneh JSS MONM: https://www.jss-monm.si/ in MONM: https://www.novomesto.si/. Obvestilo bo poslano tudi prejemnikom e-novic JSS MONM (prijava na spletni strani). Vse informacije glede pogojev sodelovanja na razpisu, vloga […]

Preberite več >

Ogled Glavnega trga 2 v sklopu Festivala Odprte hiše Slovenije 2024

V okviru Arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije (https://odprtehiseslovenije.org/) so se udeleženci na dan 14. 4. 2024 mudili v Novem mestu, kjer so si pod vodstvom dr. Tomaža Slaka med drugim ogledali tudi prenovljeni objekt na Glavnem trgu 2 (https://odprtehiseslovenije.org/objekt/glavni-trg-2/). Predstavniki sklada smo jim odprli vrata v prostore in nekatere še nezasedene enote. Eden izmed že […]

Preberite več >

Odprtje razstave »Dunajski model socialnih stanovanj«

Direktor JSS MONM se je odzval povabilu ob odprtju razstave »Dunajski model socialnih stanovanj«, ki je nastala v sodelovanju med Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Celje in organizacijo Wiener Wohnen in je na ogled od 29. februarja in 14. aprila ter predstavlja stoletno tradicijo uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj Dunaja. S prisotnostjo je spremljal […]

Preberite več >

Sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja

Minister za solidarno prihodnost je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja. Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil podatek o letni inflaciji v letu 2023, […]

Preberite več >

1. seja Stanovanjskega sveta Republike Slovenije

Direktor JSS MONM, mag. Bojan Rajer, se je kot predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS: https://www.zmos.si/), udeležil 1. seje Stanovanjskega sveta RS, ki je bila v organizaciji Ministrstva za solidarno prihodnost, dne 15. 2. 2024, v prostorih ministrstva. Z ustanovitvijo sveta je narejen prvi korak v smeri analize in iskanja sistemskih rešitev za številne današnje […]

Preberite več >

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije

Preberite več >

Potrjen predlog Stanovanjskega programa MONM do leta 2030

Občinski svet Mestne občine Novo mesto, je na svoji redni seji, dne 13.07.2023, potrdil predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Novo mesto do leta 2030 https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2023071409030066. Vsebina programa bo v kratkem dostopna na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/). Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je ob ustrezni podpori ustanoviteljice, v skladu z ustanovnim […]

Preberite več >

Predstavitev Stanovanjskega programa MONM do leta 2030

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se je na povabilo podžupanje Sare Tomšič udeležil javne predstavitve Stanovanjskega programa 2030, ki je potekala dne 17. 5. 2023 v prostorih na Rotovžu. Predstavljen je bil osnutek dokumenta, na kar so prisotni podali svoje predloge za izboljšanje vsebine. Stanovanjski program 2030 bo v javni obravnavi do […]

Preberite več >

Prve predaje stanovanj upravičencem do neprofitnih stanovanj na podlagi javnega razpisa

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je pričel s predajo prvih stanovanj upravičencem, ki so na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem prejeli najvišje število točk na objavljenih prednostnih listah. Trenutno je na razpolago 14 stanovanj, večina od teh je bila v lanskem letu prenovljena. Današnjega dogodka predaje dveh stanovanj na […]

Preberite več >

Prednostna lista A in B ter lista za stanovanje prilagojeno invalidom

Objavljena je prednostna lista A in B ter lista za stanovanje prilagojeno invalidom na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Mestne občine Novo mesto, št. 352-19/2021-47 (406), z dne 11.3. 2022. Povezava do objave na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto: https://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/2023040707295451/prednostna_lista_a_in_b_ter_lista_za_stanovanje_prilagojeno_invalidom/ Prednostna lista: Prednostna lista 2023 – za objavo

Preberite več >
  • 1
  • 2