Občinski svet Mestne občine Novo mesto, je na svoji redni seji, dne 13.07.2023, potrdil predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Novo mesto do leta 2030 https://www.novomesto.si/dogajanje/novice/2023071409030066. Vsebina programa bo v kratkem dostopna na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/obcina/strateski-dokumenti/). Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je ob ustrezni podpori ustanoviteljice, v skladu z ustanovnim aktom, prvo-odgovorna za izvajanje in doseganje ciljev iz sprejetega programa.

Predlog Stanovanjskega programa Mestne občine Novo mesto 2030