Objavljena je prednostna lista A in B ter lista za stanovanje prilagojeno invalidom na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Mestne občine Novo mesto, št. 352-19/2021-47 (406), z dne 11.3. 2022.

Povezava do objave na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/2023040707295451/prednostna_lista_a_in_b_ter_lista_za_stanovanje_prilagojeno_invalidom/

Prednostna lista:

Prednostna lista 2023 – za objavo