Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto bo s 1. 4. 2023 v skladu z zakonodajo ponovno povišal najemnine v neprofitnih stanovanjih v njegovi lasti. Vrednost točke za določanje neprofitne najemnine se poveča iz sedanjih 3,21 na 3,50. Nadalje se bo vrednost točke letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS, kar se bo prvič uveljavilo s 1. aprilom 2024.

Pri nekaterih najemnikih v neprofitnih stanovanjih bo s 1. 4. 2023 prišlo tudi do morebitne uskladitve višine najemnine v skladu s sprejetim Sklepom o stanovanjski najemnini_JSS MONM, ki je bil sprejet na seji NS, dne 30. 3. 2023.

Sprememba bo tudi pri najemnikih tržnih stanovanj, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost do neprofitnega stanovanja, kjer se bo spremenila priznana neprofitna najemnina iz 3 na 4 EUR za 1m2 stanovanjske površine.