Najemnik je dolžan plačevati najemnino ter individualne in skupne obratovalne stroške.

Zaprosite lahko za obročno plačilo dolga. Dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih.

Vloga za obročno odplačilo_JSS MONM

Nemudoma pokličite ali se osebno zglasite na JSS MONM.

Skupaj z vami bomo preučili vse možnosti; kot možne rešitve vam lahko predlagamo:

  • obročno plačilo dolga
  • zamenjavo stanovanja za manjše
  • selitev v bivalno enoto
  • pomoč partnerske organizacije