Najemnik je dolžan plačevati najemnino ter individualne in skupne obratovalne stroške.

Zaprosite lahko za obročno plačilo dolga. Dolg je možno poravnati v maksimalno 12-ih obrokih.

Vloga za obročno odplačilo_JSS MONM

Nemudoma pokličite ali se osebno zglasite na JSS MONM.

Skupaj z vami bomo preučili vse možnosti; kot možne rešitve vam lahko predlagamo:

  • obročno plačilo dolga
  • zamenjavo stanovanja za manjše
  • selitev v bivalno enoto
  • pomoč partnerske organizacije
  1. Vložite vlogo za subvencioniranje najemnine Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev – na pristojni center za socialno delo (Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, enota Novo mesto, Resslova ulica 7B, 8000 Novo mesto).
  2. Vložite vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči na Mestno občino Novo mesto Vloga_dodelitev enkratne denarne pomoči.
  3. Vložite vlogo za izredno denarno socialno pomoč – na pristojni CSD.
  4. Obvestite najemodajalca – lastnika stanovanja, ki je zapisan v najemni pogodbi – o nastanku izjemne okoliščine in uveljavljanju pomoči ter subvencije.
104. člen Stanovanjskega zakona:

Najemniku neprofitnega stanovanja ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, če zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje ni mogel in ne more vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), ni zmogel poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine v celoti ter je najkasneje v 30 dneh po nastanku okoliščin sprožil postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in postopek za uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja in v tem roku o tem obvestil lastnika stanovanja. Če najemnik iz utemeljenih razlogov ni mogel obvestiti lastnika o nastanku okoliščin v 30 dneh, mora to storiti najkasneje v 30 dneh po prenehanju teh razlogov.

Ko se znajdete v stiski in ne morete plačevati najemnine, se čim prej (v roku 30 dni od nastanka izjemne okoliščine) obrnite na pristojni center za socialno delo. Tam vam bodo dali vse potrebne informacije in svetovali o možnih ukrepih in pomoči.

Nikar ne čakajte, ukrepate takoj in ne čakajte, da dolg naraste!