Organa upravljanja JSS MONM sta direktor in Nadzorni svet. Občinski svet MONM imenuje nadzorni svet, ki je v 5-članski sestavi, in direktorja.

Nadzorni svet sestavljajo:
Jožef Golob, član nadzornega sveta
Robert Sotler, član nadzornega sveta
Vanja Lakner, predsednica nadzornega sveta
Črtomir Remec, član nadzornega sveta
Damjan Žalec, član nadzornega sveta

Direktor:
Mag. Bojan Rajer

Računodstvo:
Mojca Golob, mojca.reka@t-2.net

Notranje organizacijske enote sklada so naslednje službe:

  • Služba za pravne in upravne naloge:
  • Višja svetovalka za stanovanjske zadeve: Lara Jedlovčnik Hafner, uni. dipl. prav.
  • Služba za splošne zadeve:
  • Samostojna strokovna sodelavka: Slađana Sarić, dipl. ekon.
  • Služba za stanovanjska razmerja
  • Služba za investicije ter za gospodarjenje in ravnanje z nepremičninami