Osebna izkaznica JSS MONM.

Naziv: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Skrajšan naziv: JSS MONM
Naslov: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Poslovni naslov: Germova ulica 6, 8000 Novo mesto
Direktor: Mag. Bojan Rajer
Identifikacijska številka za DDV: SI63051958
Matična številka: 9188037000
Šifra dejavnosti: 84.110
Šifra proračunskega uporabnika: 97659
TRR: 0110 0600 8372 578