Razpisi

DomovRazpisi

V pripravi je seznam upravičencev do dodelitve neprofitnih najemnih stanovanj v najem. Le tega pripravlja Mestna občina Novo mesto, na podlagi objavljenega v Marcu 2022