Mestna občina Novo mesto se je z ustanovitvijo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto (JSS MONM) pridružila ostalim mestnim občinam v Sloveniji, kjer stanovanjski skladi že delujejo.