Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto izdaja sledeča soglasja: