Soglasja za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, za oddajo dela stanovanja v podnajem in za spremembe v stanovanju.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto izdaja sledeča soglasja:

  • za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju,
  • za oddajo dela stanovanja v podnajem,
  • za spremembe v stanovanju.