JSS MONM je dne 24.01.2023 podpisal sporazum z Mestno občino Novo mesto in družbo Zarjo d.o.o. Novo mesto o razpolagalni pravici nad stanovanji v lasti Zarje d.o.o. Razpolagalna pravica pomeni, da družba Zarja d.o.o. Novo mesto ostaja lastnica navedenih stanovanj, JSS MONM pa po zakonsko določenih postopkih o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj v najem določi najemnika, kateri bo sklepal najemno pogodbo z lastnikom stanovanja ter bo v skladu z zakonodajo preverjal upravičenost trenutnih najemnikov do bivanja v teh stanovanjih.