Direktor JSS MONM, mag. Bojan Rajer, se je kot predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS: https://www.zmos.si/), udeležil 1. seje Stanovanjskega sveta RS, ki je bila v organizaciji Ministrstva za solidarno prihodnost, dne 15. 2. 2024, v prostorih ministrstva. Z ustanovitvijo sveta je narejen prvi korak v smeri analize in iskanja sistemskih rešitev za številne današnje težave in anomalije na stanovanjskem področju v RS. Na uvodnem srečanju je svet sprejel Pravilnik o določitvi poslovnika o delu stanovanjskega sveta, njegovi predstavniki pa so izmenjali številne medsebojne poglede in predloge ter s tem pripravili podlage za nadaljnje delo.