Na podlagi zakona in podzakonskih predpisov se vodijo postopki razpolaganja z nepremičnim in s premičnim premoženjem v lasti JSS MONM ter z nepremičnim premoženjem v lasti MONM v primerih, ko je JSS MONM upravljavec takega premoženja. V okviru teh postopkov je poskrbljeno tudi za pravno in dejansko urejenost, oddajo premoženja v najem, oddajo premoženja v brezplačno rabo in obremenjevanje premoženja s stvarnimi pravicami.

  • Trenutno ni aktualnih objav.