Aktualna prednostna lista Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem Mestne občine Novo mesto, št. 352-19/2021-47 (406):

Aktualna prednostna lista-J. razpis za neprof. stan. 2022_3.2024