Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto se je na povabilo podžupanje Sare Tomšič udeležil javne predstavitve Stanovanjskega programa 2030, ki je potekala dne 17. 5. 2023 v prostorih na Rotovžu. Predstavljen je bil osnutek dokumenta, na kar so prisotni podali svoje predloge za izboljšanje vsebine. Stanovanjski program 2030 bo v javni obravnavi do konca meseca maja, potem bodo sledili postopki pred ustreznimi občinskimi organi. Stanovanjski program si lahko preberete na naslednji povezavi Stanovanjski-program MONM do leta 2030, vse do zaključka javne obravnave lahko podate predloge za dopolnitev ali popravke, ki jih bo obravnavala projektna skupina.