V medijskem središču so objavljeni:

  • dogodki, ki so povezani z delovanjem sklada,
  • objave v medijih,
  • sporočila za javnost, v katerih so potrjene vsebine s strani Nadzornega sveta.

Novinarska vprašanja sprejemamo po elektronski pošti na elektronski naslov info@jss-monm.si s pripisom v zadevi: novinarska vprašanja in pisno na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto s pripisom novinarska vprašanja. Novinarska vprašanja, ki so poslana na drug (napačen) naslov, se štejejo za nedospela in nanje ne boste dobili vsebinskega odgovora. Vsako dodatno vprašanje na že podane odgovore se obravnava kot novo vprašanje. Sklad na vsa novinarska vprašanja, ki jih prejme po končanem uradnem delovniku obravnava kot da jih je prejel naslednji delovni dan.

Za novinarsko vprašanje se šteje vprašanje, ki je jasno in določno. Šaljivih, nejasnih, anonimnih vprašanj in vprašanj za katere nismo pristojni, Sklad ne obravnava in ne podaja komentarjev o zadevi.