Minister za solidarno prihodnost je na podlagi šestega in sedmega odstavka 116. člena Stanovanjskega zakona v zvezi z drugim odstavkom 44. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona sprejel sklep o vrednosti točke za določitev vrednosti stanovanja. Statistični urad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil podatek o letni inflaciji v letu 2023, in sicer je letna inflacija v letu 2023 znašala 4,2 odstotka. V skladu z navedenim je ugotovljena nova vrednost točke, ki znaša 3,65 eura in se uporablja od 1. 4. 2024 dalje.