JSS MONM vabi vse zainteresirane lastnike stanovanj (fizične osebe, pravne osebe javnega in zasebnega prava), ki so lastniki praznih stanovanjskih enot, t.j. stanovanj, večstanovanjskih stavb ali hiš, da bi ta stanovanja oddali v javni najem JSS MONM (z možnostjo obnove stanovanja s strani JSS MONM) in omogočili podnajem teh stanovanj ciljnim skupinam za določen čas najmanj treh let od sklenitve pogodbe o najemu.

Ponudniki oddajo pisno prijavo na predpisanem obrazcu do zaprtja javnega povabila, ki bo javno objavljeno.

Dokumentacija: