Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto na podlagi Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih stanovanj v MONM v najem objavlja 4. Javni razpis za dodelitev kadrovskih stanovanj v najem, na katerega se lahko prijavijo vse polnoletne osebe, ki so ali bodo zaposlene v subjektih, kjer je ustanoviteljica oz. večinska lastnica Mestna občina Novo mesto ali Republika Slovenija, s sedežem v MONM in v društvih ter nevladnih organizacijah, ki delujejo v javnem interesu na območju MONM. Stanovanje, ki je predmet javnega razpisa, se nahaja v obnovljeni stavbi v centru Novega mesta na Glavnem trgu. Komisija za dodeljevanje kadrovskih stanovanj v najem bo odločala o dodelitvi stanovanja predvsem glede na kadrovsko pomembnost osebe za delodajalca in Mestno občino Novo mesto. Več o pogojih javnega razpisa si lahko preberete v razpisni dokumentaciji.

Sprejem vlog od 30. 4. 2024 do vključno 31. 5. 2024.

Dokumentacija: