Javno povabilo je namenjeno prosilcem, starim vsaj 50 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MONM zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za služnost.

Pisna prijava se odda na predpisanem obrazcu do zaprtja javnega povabila, ki bo javno objavljeno.

Dokumentacija: