Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto na podlagi Pravilnika o dodeljevanju javnih namenskih stanovanj mladim in mladim družinam in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju javnih namenskih stanovanj mladim in mladim družinam objavlja 2. Javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim in mladim družinam.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  1. MLADI: odrasle osebe, ki so na dan objave javnega razpisa stare vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let;
  2. MLADE DRUŽINE: družina v skladu s predpisi s področja družinskih razmerij z vsaj enim otrokom, ki ga je družina dolžna preživljati, in pri kateri sta oba od staršev na dan objave javnega razpisa stara vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 36 let. V teh starostnih okvirjih se kot mlada družina šteje tudi posameznica ali mlad par, ki v letu razpisa pričakuje rojstvo prvega otroka.

in izpolnjujejo ostale pogoje iz Javnega razpisa (točka 2.2.).

Namenska najemna stanovanja so namenjena mladim, ki šele vstopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine.

Sprejem vlog od 13. 11. 2023 do vključno 31. 12. 2023.

Dokumentacija: