Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto na podlagi Pravilnika o dodeljevanju javnih namenskih stanovanj mladim in mladim družinam objavlja 1. Javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim, ki so na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let in mladim družinam z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let, če še noben otrok ni šoloobvezen in šele vstopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine.

Sprejem vlog od 1. 7. 2023 do vključno 11. 8. 2023.

Dokumentacija:

Besedilo razpisa_mladi in mlade družine

Vloga za dodelitev namenskega najemnega stanovanja za mlade in mlade družine

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti

Deficitarni poklici na območju MONM_Zavod RS za zaposlovanje

Slike: