Stanovanjski sklad RS, javni sklad je objavil razpis za oddajo stanovanj v najem (od vseh tudi dva stanovanja v Podbrezniku, NM). Zbiranje prijav za stanovanja bo potekalo od 22.11.2022 do vključno 9.12.2022, izbor najemnikov pa bo predvidoma 26.1.2023. Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne skice stanovanj, ogledi stanovanj pa niso predvideni.

http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/